Reservation

Ayrıcalık

Aynı zamanda konferans , toplantılarınız ve otel konaklamalarınız
için gerekli indirimlerimiz vardır

VERİLEN HİZMETLER

  • Toplantı odamız balo düzeninde 320 kişi, seminer
    düzeninde 406 kişiye hizmet vermektedir
  • Konferans ,Toplantı, Banket, Galalar ve kutlamalarınız için
    size özel toplantı odamız dan yararlanabilirsiniz.
  • Kendisini işine adamış profesyonel çalışanlarımız sizin
    ihtiyaçlarınızı karşılayacak teknik ve dil yeteneğine sahiptir.